az | ru | en

Niyazi Tağızadə-Hacıbəyov (1912-1984) “Xosrov və Şirin” (1942)
Dirijor, bəstəkar, SSRİ xalq artisti (1959), Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1982), Dövlət Mükafatları laureatı (1951, 1952, 1967), C.Nehru adına Beynəlxalq mükafatı laureatı (1974). Azərbaycan dirijorluq məktəbinin formalaşması və inkişafı onun adı ilə bağlıdır. Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin bədii rəhbəri və dirijoru (1938-ci ildə fasilələrlə) olmuşdur. “Rast” simfonik muğamının (1949), “Xosrov və Şirin” operasının (1942), “Çitra” baletinin (1961), “Zaqatala süitası” (1934), “Qaytağı” (1939) və s. simfonik əsərlərin, kinofilmlərə yazılmış musiqilərin müəllifidir.UNESCO-nun Moskvadakı bürosu
 
sayt “Digital Age” şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır
« Digital Age »


Veb-sayt UNESCO-nun Moskvadakı bürosunun dəstəyi ilə yaradılmışdır

Bu veb-saytda yerləşdirilmiş məlumat və materiallar UNESCO-nun baxışını mütləq şəkildə əks etdirməyə bilər.
Təqdim olunmuş məlumata görə məsuliyyət müəlliflərin üzərinə düşür.