Niyazi Tağızadə-Hacıbəyov (1912-1984) “Xosrov və Şirin” (1942)