az | ru | en
SAZ

Sədəflə işlənmiş saz. AMMDM-nin kolleksiyallarından.

Simli, mizrabla çalınan ən qədim alətlərdəndir. Aşıqlar tərəfindən ifa edilir. Azərbaycanda ölçüləri ilə fərqlənən tavar (8-11 sim), orta(8-9 sim), qoltuq, kiçik cürə (4-7 sim) saz vardır. 3 hissədən ibarətdir: çanaq, qol, gövdə. Çanağı tut ağacından, qolu isə qoz ağacından hazırlanır. Adətən üzəri sədəflə bəzədilir.
UNESCO-nun Moskvadakı bürosu
 
sayt “Digital Age” şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır
« Digital Age »


Veb-sayt UNESCO-nun Moskvadakı bürosunun dəstəyi ilə yaradılmışdır

Bu veb-saytda yerləşdirilmiş məlumat və materiallar UNESCO-nun baxışını mütləq şəkildə əks etdirməyə bilər.
Təqdim olunmuş məlumata görə məsuliyyət müəlliflərin üzərinə düşür.